ThS. Đoàn Nguyên Vũ

01-01-1970

📧 EMAIL: dnvu@hcmus.edu.vn

🔎 CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

➡️ Kỹ nghệ mô nha khoa, kỹ nghệ mô sụn, kỹ nghệ mô ung thư

➡️ Màng phủ vết thương mất da

➡️ Mô hình động vật thí nghiệm

➡️ Vật liệu nano

➡️ Hệ thống phân phối dược phẩm

➡️ Vật liệu bảo quản nông sản sau thu hoạch

📚 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Đề tài cấp ĐHQG-HCM: "Nghiên cứu sử dụng Gel Fibrin chứa kháng sinh nhằm ức chế sự hình thành Biofilm vi khuẩn trên bề mặt vật liệu cấy ghép" - Chủ nhiệm

Đề tài cấp cơ sở: “Tạo và đánh giá tính tương hợp sinh học khi ghép dị loại giá thể xương vô bào” - Chủ nhiệm

Đề tài cấp cơ sở: “Tạo mô ung thư in vitro dựa trên nguyên tắc kỹ nghệ mô nhằm phát triển các liệu pháp điều trị ung thư” - Chủ nhiệm

Đề tài cấp nhà nước: "Nghiên cứu phân lập tế bào gốc từ răng người và ứng dụng tế bào gốc tủy răng sữa tự thân để điều trị răng vĩnh viễn bị tổn thương" - Tham gia

Đề tài cấp ĐHQG-HCM: "Nghiên cứu nuôi cấy tế bào gốc tủy răng và tạo khung nâng đỡ chứa tế bào gốc tủy răng người" - Tham gia

Đề tài cấp ĐHQG-HCM: "Sử dụng ngà răng người đã xử lý làm giá thể cho tế bào gốc tủy răng tạo mô dạng ngà"

📰 CÔNG BỐ KHOA HỌC:

Ngoc The Nguyen et al. "Synergic activity against MCF-7 breast cancer cell growth of nanocurcumin-encapsulated and cisplatin-complexed nanogels" Molecules 23 (2018)

Le Hang Dang et al. "Injectable Nanocurcumin–Formulated Chitosan-g-Pluronic Hydrogel Exhibiting a Great Potential for Burn Treatment" Journal of Healthcare Engineering (2018)

Nam Cong Nhat Huynh et al. "Simplified conditions for storing and cryopreservation of dental pulp stem cells" Archives of Oral Biology 84, 74-81 (2017)

Ha Le Bao Tran et al. "Fabrication and evaluation of human dentin as scaffold for dental pulp stem cells" Tissue engineering and regenerative medicine 12, 222-230 (2015)

Ha Le Bao Tran et al. "Human dental pulp stem cells cultured onto dentin derived scaffold can regenerate dentin-like tissue in vivo" Cell and Tissue Banking 16, 559-568 (2015)

Ha Le Bao Tran et al. "Various methods for isolation of multipotent human periodontal ligament cells for regenerative medicine" In Vitro Cellular & Developmental Biology – Animal 50, 597-602 (2014)

🏅 THÀNH TÍCH

Giải thưởng sách hay Việt Nam (2013)

Học bổng Toshiba 2015, 2019