THÔNG BÁO SỐ 2 v/v Tuyển chọn sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm 2024

Phòng thí nghiệm Kỹ nghệ mô và Vật liệu Y sinh trân trọng thô...

THÔNG BÁO SỐ 1 v/v Tuyển chọn sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm 2024

Phòng thí nghiệm Kỹ nghệ mô và Vật liệu Y sinh trân trọng thô...

Tuyển sinh viên thực hiện đề tài khóa luận năm 2023 - 2024

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm 2023 -...

Tuyển sinh viên thực hiện đề tài khóa luận năm 2022 - 2023

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm 2022...

Tuyển sinh viên thực hiện đề tài khóa luận năm 2022

1. Đối tượng Sinh viên năm 3 thuộc khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học 2.&nbs...

Tuyển sinh viên thực hiện khóa luận năm 2022

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm 2022...