Tạo mô hình xương hàm người bằng kỹ thuật in ba chiều

TÓM TẮT Xương hàm khác với các xương khác ở nhiều khía...

Mô hình hóa quá trình phát triển sớm của tim dưới các điều kiện nhân tạo

TÓM TẮT Sau khi Shinya Yamanaka giành giải Nobel cho công trình nghi&e...

VẬT LIỆU SINH HỌC TRONG CHẨN ĐOÁN, PHÒNG NGỪA, ĐIỀU TRỊ COVID-19: THÀNH TỰU, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌN...

Tóm tắt: Tình hình COVID-19 ở nước ta đang ngày trở nên phức...

Ứng dụng kỹ thuật in ba chiều sinh học trong chế tạo khung nâng đỡ chitosan/polycaprolactone

TÓM TẮT Các nghiên cứu chế tạo khung nâng đỡ (scaffold) ứng dụng trong...

Ứng dụng khung nền ngoại bào từ mô mỡ trong Y Sinh tái tạo

TÓM TẮT Khung nâng đỡ là một trong ba thành phần chính trong kỹ...

Ứng dụng kỹ thuật in 3D collagen nhằm tái tạo các thành phần của tim người

TÓM TẮT Các nhà khoa học tại Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Hoa Kỳ...