Tiềm năng ứng dụng của hydrogel từ tơ nhện trong ngành công nghệ y sinh học

TÓM TẮT Gần đây, các nhà khoa học tại Trường Đại học ITMO (St. Petersb...

VẬT LIỆU MỚI GIÚP LƯU TRỮ VẮC XIN THỜI GIAN DÀI MÀ KHÔNG CẦN TRỮ LẠNH

Các nhà khoa học tại CSIRO (Cơ quan nghiên cứu khoa học và kỹ nghệ quốc g...

GIẢI NOBEL SINH LÝ HỌC VÀ Y KHOA NĂM 2022

Giải Nobel về Sinh lý học và Y khoa 2022 đã vinh danh nhà di truyền học...

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của fibrin giàu tiểu cầu tự thân trong điều trị vô sinh do dính bu...

TÓM TẮT Để đánh giá hiệu quả và tính an toàn của fibrin...

Ăng-ten nano huỳnh quang giúp theo dõi sự thay đổi cấu trúc protein

TÓM TẮT Các nhà nghiên cứu tại Đại học Montréal, Canada đ&atild...

Thiết kế hydrogel mới kết hợp giữa alginate và fibrinogen cho việc chữa lành vết thương

TÓM TẮT Việc lành hóa vết thương là quá trình phức tạp...