VẬT LIỆU SINH HỌC TRONG CHẨN ĐOÁN, PHÒNG NGỪA, ĐIỀU TRỊ COVID-19: THÀNH TỰU, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌN...

Tóm tắt: Tình hình COVID-19 ở nước ta đang ngày trở nên phức...

Ứng dụng kỹ thuật in ba chiều sinh học trong chế tạo khung nâng đỡ chitosan/polycaprolactone

TÓM TẮT Các nghiên cứu chế tạo khung nâng đỡ (scaffold) ứng dụng trong...

Ứng dụng khung nền ngoại bào từ mô mỡ trong Y Sinh tái tạo

TÓM TẮT Khung nâng đỡ là một trong ba thành phần chính trong kỹ...

Ứng dụng kỹ thuật in 3D collagen nhằm tái tạo các thành phần của tim người

TÓM TẮT Các nhà khoa học tại Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Hoa Kỳ...

[NOBEL SINH LÝ HỌC HOẶC Y KHOA 2019] CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ THÍCH NGHI CỦA TẾ BÀO VỚI CÁC NỒNG ĐỘ OXY K...

Ngày 07/10/2019 vừa qua, Ủy ban Nobel của Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm (Thụy Điển...