Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của fibrin giàu tiểu cầu tự thân trong điều trị vô sinh do dính buồng tử cung ở người

03/01/2023

TÓM TẮT

Để đánh giá hiệu quả và tính an toàn của fibrin giàu tiểu cầu (Platelet-rich fibrin, PRF) tự thân trong điều trị vô sinh do dính buồng tử cung, bốn mươi bệnh nhân được tiến hành thử nghiệm. Họ được chia ngẫu nhiên vào hai nhóm nghiên cứu bao gồm nhóm có điều trị PRF và nhóm đối chứng không được điều trị. Cả hai nhóm đều trải qua cắt bỏ kết dính buồng tử cung xuyên qua cổ tử cung (Transcervical resection of adhesions, TCRA) trong giai đoạn nang noãn. Ở nhóm điều trị PRF, PRF được thu nhận tử máu tĩnh mạch tự thân của bệnh nhân và được đặt vào khoang tử cung sau TCRA và sau khi có lại kinh nguyệt lần đầu. Sau khi có kinh nguyệt lần thứ hai, cả hai nhóm đều được nội soi tử cung để đánh giá mức độ kết dính. Tỉ lệ mang thai, vị trí dính buồng tử cung, thể tích và thời gian hành kinh, độ dày nội mạc tử cung được đánh giá và các tác dụng phụ được ghi nhận. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tỉ lệ bệnh nhân có thai ở nhóm có điều trị PRF (55,0%) cao hơn rõ rệt so với nhóm không điều trị (20,0%). Thời gian theo dõi trung bình là 17,63 ± 2,33 tháng. Tất cả bệnh nhân đều có thai tự nhiên. Bốn bệnh nhân (PRF) và một bệnh nhân (đối chứng) đã sinh con mà không có biến chứng nhau thai. Độ kết dính trong buồng tử cung giảm so với trước điều trị. Cả hai nhóm có và không điều trị PRF sau TCRA cho thấy sự cải thiện đáng kể về thể tích, thời điểm và thời gian hành kinh so với chưa thực hiện cắt bỏ kết dính TCRA. Độ dày của nội mạc tử cung cũng cho thấy xu hướng ngày càng tăng. Không ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng nào liên quan đến điều trị. Từ đó có thể thấy rằng, mặc dù cả hai nhóm có điều trị PRF và không điều trị sau cắt bỏ kết dính buồng tử cung đều cho thấy sự cải thiện nội mạc so với trước khi cắt bỏ. Tuy vậy, nhóm bệnh nhân được điều trị với PRF cho thấy khả năng cải thiện chức năng mang thai vượt trội hơn nhóm không được điều trị. Do đó, việc thực hiện điều trị PRF vào buồng tử cung ở bệnh nhân vô sinh do kết dính buồng tử cung sau khi cắt bỏ kết dính là một phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Wang, Z., Yang, M., Mao, L., Wang, X., Wang, S., Cui, G., ... & Bai, W. (2021). Efficacy and safety of autologous platelet-rich fibrin for the treatment of infertility with intrauterine adhesions. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 47(11), 3883-3894.

    QQPulsa

0 Bình luận
Viết bình luận
Bình luận*
Họ và tên*
Email*