Tin tức

Tiềm năng ứng dụng của hydrogel từ tơ nhện trong n...

TÓM TẮT Gần đây, các nhà khoa học tại Trường Đại học ITMO (St. Petersb...

Chi tiết
VẬT LIỆU MỚI GIÚP LƯU TRỮ VẮC XIN THỜI GIAN DÀI MÀ...

Các nhà khoa học tại CSIRO (Cơ quan nghiên cứu khoa học và kỹ nghệ quốc g...

Chi tiết
GIẢI NOBEL SINH LÝ HỌC VÀ Y KHOA NĂM 2022

Giải Nobel về Sinh lý học và Y khoa 2022 đã vinh danh nhà di truyền học...

Chi tiết
Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của fibrin giàu...

TÓM TẮT Để đánh giá hiệu quả và tính an toàn của fibrin...

Chi tiết
Ăng-ten nano huỳnh quang giúp theo dõi sự thay đổi...

TÓM TẮT Các nhà nghiên cứu tại Đại học Montréal, Canada đ&atild...

Chi tiết
Thiết kế hydrogel mới kết hợp giữa alginate và fib...

TÓM TẮT Việc lành hóa vết thương là quá trình phức tạp...

Chi tiết

các hướng nghiên cứu

Vật liệu Sinh học

Hướng nghiên cứu tập trung vào việc sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên trong chế tạo các vật...

Chi tiết

Kỹ nghệ mô

KỸ NGHỆ MÔ (TISSUE ENGINEERING): là một lĩnh vực đa ngành (multidiscipline) ứng dụng các nguyên tắc của khoa học sự s...

Chi tiết

Công nghệ Nano

CÔNG NGHỆ NANO: là ngành khoa học nghiên cứu về việc thiết kế, phân tích đặc trưng, chế tạo, ứng dụng c&aa...

Chi tiết

Công nghệ hỗ trợ sinh sản

CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ SINH SẢN: là một trong những định hướng phát triển ứng dụng Kỹ nghệ mô và Vật liệu sinh học. Hiện...

Chi tiết