Công nghệ hỗ trợ sinh sản

01-01-1970


CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ SINH SẢN: là một trong những định hướng phát triển ứng dụng Kỹ nghệ mô và Vật liệu sinh học. Hiện nay, có hai đối tượng nghiên cứu chính thuộc hướng Hỗ trợ sinh sản mà nhóm nghiên cứu phòng thí nghiệm Kỹ nghệ mô và Vật liệu y sinh hướng tới bao gồm sự trưởng thành noãn bào in vitro và các khiếm khuyết về nội mạc tử cung:


(1). Xây dựng mô hình nuôi cấy mô in vitro: Mô hình Asherman
(2). Xây dựng mô hình động vật: Mô hình Asherman
(3). Ứng dụng vật liệu sinh học lên sự nuôi trưởng thành noãn bào in vitro
(4). Ứng dụng vật liệu sinh học lên hỗ trợ tái tạo nội mạc tử cung trong khiếm khuyết mỏng hay tổn thương nội mạc nhằm cải thiện hiệu quả làm tổ của phôi ở cả in vitro và in vivo.


Bên cạnh những định hướng đã và đang thực hiện, nghiên cứu hỗ trợ sinh sản cũng hướng tới ứng dụng vật liệu sinh học và kỹ nghệ mô trong các liệu pháp điều trị bệnh lý sinh sản ở cả nam và nữ giới cũng như cải thiện hiệu suất bảo quản giao tử trong tương lai.