Công bố khoa học

29-09-2019

⏺️ Nghiên cứu sử dụng Gel Fibrin chứa kháng sinh trong phòng ngừa và điều trị biofilm vi khuẩn Tạp chí Y học TP.HCM, 2019

⏺️ Effect of Modified Bovine Pericardium on human gingival Fibroblasts in vitro – Cells Tissues Organs, 2019

⏺️ Treated pericardium membranes in guided tissue regeneration – AFOB-Symposium, Singapore, 2019

⏺️ Characteristics of amniotic membrane hydrogel for potential use in assisted reproductive technology – AFOB-Symposium, Singapore, 2019

⏺️ Chế tạo màng sinh học từ màng tim bò ứng dụng trong điều trị tái tạo nha chu – TẠP CHÍ SINH HỌC, 2018

⏺️ Synergic Activity Against MCF-7 Breast Cancer Cell Growth of Nanocurcumin-Encapsulated and Cisplatin-Complexed – Nanogels Molecules, 2018

⏺️ Generating in vitro solid tumor models on gelatin-alginate scaffolds  Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 2018

⏺️ Đánh giá in vitro ảnh hưởng của acid boric lên khả năng sống của tế bào gốc dây chằng nha chu người – Tạp chí Y học TP.HCM, 2018

⏺️ Khảo sát tác động của giá thể Hydrogel màng ối đến sự phát triển của nang tiền hốc ở mô hình chuột – Tạp chí Phát triển KH&CN, 2018

⏺️ Fibrin giàu tiểu cầu giúp kích thích sự tăng sinh của tế bào gốc dây chằng nha chu người – Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần 4, 2018

⏺️ Injectable Nanocurcumin–Formulated Chitosan-g-Pluronic Hydrogel Exhibiting a Great Potential for Burn Treatment – Journal of Healthcare Engineering, 2018

⏺️ Biomaterials: from bench to bedside – The 2nd Young Scientist Symposium - From basic research to clinical application, 2017

⏺️ Manufacturing biological membrane from bovine pericardium extracellular matrix toward the periodontal application – CRRM 2017, 2017

⏺️ Manufacturing biological membrane from bovine pericardium extracellular matrix toward the periodontal application – CRRM 2017, 2017

⏺️ Khảo sát ảnh hưởng của estrogen lên các đặc tính sinh học của tế bào gốc trung mô hướng đến điều trị tổn thương nội mạc tử cung – Tạp chí Y học Việt Nam, 2017

⏺️ Khảo sát ảnh hưởng của estrogen lên các đặc tính sinh học của tế bào gốc trung mô hướng đến điều trị tổn thương nội mạc tử cung – Tạp chí Y học Việt Nam, 2017

⏺️ Acellular bovine pericardium as the inducible membrane for stem cells – The Research Innovation Symposium in Life Science and Technology, 2017

⏺️ Khả năng tồn tại và di cư cùa tế bào trong gel fibrin sau khi ghép trên mảnh ngà đã xử lý – Y Học TP. Hồ Chí Minh, 2016

⏺️ Preparation and characterization of acellular porcine pericardium for tissue engineering application – Tissue engineering and Regenerative medicine Conference, 2016

⏺️ Novel scaffolder: Acellular adipose matrix (AAM) form human adipose tissues – The 1st Translational Medicine Conference Vietnam, 2016

⏺️ Tạo mô hình khối u ung thư in vitro trên giá thể Gelatin-Alginate (GA) – HNKH Trường ĐH KHTN, 2016

⏺️ So sánh ảnh hưởng của estrogen lên sự tăng trưởng của tế bào gốc tủy xương người và mô mỡ người – HNKH Trường ĐH KHTN, 2016

⏺️ Đánh giá hiệu quả điều trị bỏng của màng protein tơ tằm kết hợp bột nghệ trên mô hình động vật HNKH Trường ĐH KHTN, 2016

⏺️ Preparation and characterization of acellular porcine pericardium for cardiovascular surgery – Turkish Journal of Biology, 2016

⏺️ Bước đầu nghiên cứu sử dụng tế bào gốc trung mô tạo các mảnh ghép mô công nghệ ứng dụng trong y học tái tạo – Y Học TP. Hồ Chí Minh, 2016

⏺️ Mineralization of oxidized alginate-gelatin-biphasic calcium phosphate hydrogel composite for bone regeneration – Journal of Materials Science and Engineering with Advanced Technology, 2016

⏺️ Platelet-rich fibrin influences on proliferation and migration of human gingival fibroblasts – International Journal of Experimental Dental Science, 2016

⏺️ Nghiên cứu sử dụng glutaraldehyde trong khử trùng và gia cố màng tim lợn vô bào định hướng ứng dụng làm mảnh vá mạch máu – HNKH Trường ĐH KHTN, 2016

⏺️ Study on decellularizing porcine vessel for making artificial vascular graftEuropean Journal of Biomedical and Pharmaceutical sciences, 2016

⏺️ Tái tạo mô dạng ngà tủy trên cơ thể chuột từ tế bào gốc tủy răng ngườiTạp Chí Y học Việt Nam, 2015

⏺️ Thử nghiệm thu nhận và nuôi cấy tế bào tiền thân nội mô từ máu cuống rốn người – Tạp chí Y học Việt Nam, 2015

⏺️ Human dental pulp stem cells cultured onto dentin derived scaffold can regenerate dentin-like tissue in vivo – Cell and tissue banking, 2015

⏺️ Fabrication and evaluation of human dentin as scaffold for dental pulp stem cellsTissue Engineering and Regenerative Medicine, 2015

⏺️ Study on creating peripheral blood derived fibrin gel as scaffolds for human dental pulp stem cells – Tạp Chí Khoa học và Công nghệ, 2015

⏺️ Thử nghiệm tạo mạch máu nhân tạo bằng phương pháp khử tế bào mạch máu dị loại – Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2015

⏺️ Sự thay đổi hình thái và biểu hiện gen của tế bào gốc tủy răng người trong quá trình biệt hóa thành tế bào dạng nguyên bào ngà – Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2015

️ Gelatin-alginate sponge: a potential scaffold for adipose tissue engineeringEuropean Journal of Biomedical and Pharmaceutical sciences, 2015