Dịch vụ phòng thí nghiệm

20-10-2019

👍 Đánh giá độc tính tế bào

👍 Mô hình động vật bệnh lý

👍 Kiểm tra độ kháng khuẩn

👍 Một số dịch vụ khác