Dịch vụ phòng thí nghiệm

20-10-2019

- Dịch vụ phân tích thử nghiệm độc tính của vật liệu đối với các dòng tế bào người và động vật

- Dịch vụ phân tích hàm lượng vật chất di truyền (DNA) trong vật liệu

- Dịch vụ tạo mô hình động vật bệnh lý

và một số dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng.