Đào tạo đại học

29-09-2019

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN

Dương Ngô Hoàng Anh (2021), Khảo sát tác động thúc đẩy trưởng thành noãn bào chuột nhắt trắng in vitro của môi trường nuôi cấy bổ sung chế phẩm fibrin giàu tiểu cầu, Khóa luận Cử nhân Công nghệ sinh học - Chuyên ngành Công nghệ Vật liệu sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Hoàng Phương Nam (2021), Khảo sát điều kiện nuôi cấy mảnh mô tử cung chuột nhắt trắng in vitro, Khóa luận Cử nhân Công nghệ sinh học - Chuyên ngành Công nghệ Vật liệu sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đặng Quỳnh Như (2021), Khảo sát phương pháp khử tế bào ở động mạch cảnh lợn định hướng cấy ghép tim mạch, Khóa luận Cử nhân Công nghệ sinh học - Chuyên ngành Công nghệ Vật liệu sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thị Hồng Thắm (2021), Khảo sát phương pháp thu nhận khung nền ngoại bào từ mô da người, Khóa luận Cử nhân Công nghệ sinh học - Chuyên ngành Công nghệ Vật liệu sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Phạm Trần Thanh Sơn (2021), Nghiên cứu chế tạo vật liệu trên nền fibroin tơ tằm định hướng ứng dụng trong bảo quản nho sau thu hoạch, Khóa luận Cử nhân Công nghệ sinh học - Chuyên ngành Công nghệ Vật liệu sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trần Quốc Việt (2021), Đánh giá ảnh hưởng của huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) trên mô hình chuột tổn thương nội mạc tử cung, Khóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Phượng Huỳnh (2021), Đánh giá hiệu quả điều trị của hydrogel nhạy nhiệt Pluronic F127 trên mô hình chuột đái tháo đường kết hợp tổn thương mất da, Khóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Lê Thị Vân (2021), Thu nhận và đánh giá tác động của fibrin giàu tiểu cầu đến khả năng di cư của tế bào nội mạc tử cung in vitro, Khóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Ngọc Minh Thư (2021), Thu nhận và đánh giá tác động của huyết tương giàu tiểu cầu đến khả năng di cư của tế bào nội mạc tử cung in vitro, Khóa luận Cử nhân Công nghệ sinh học - Chuyên ngành Vật liệu sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Mai Đức Duy (2021), Đánh giá hiệu quả điều trị của hydrogel nhạy nhiệt Pluronic F127 trên mô hình chuột đái tháo đường kết hợp tổn thương mất da, Khóa luận Cử nhân Công nghệ sinh học - Chuyên ngành Vật liệu sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Hoàng Hương Nhu (2021), Đánh giá hiệu quả điều trị của hệ nanogel Heparin - Pluronic P123 gắn Cisplatin và Nanocurcumin trên mô hình chuột mang khối u người, Khóa luận Cử nhân Công nghệ sinh học - Chuyên ngành Vật liệu sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thị Diễm Mi (2021), Khảo sát phương pháp cố định heparin lên bề mặt màng tim bò vô bào gia cường nhằm cải thiện đặc tính tương hợp máu, Khóa luận Cử nhân Công nghệ sinh học - Chuyên ngành Vật liệu sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thanh Trân (2020), Đánh giá tác động của fibrin giàu tiểu cầu ở chuột (PRF) lên tế bào gốc tủy xương chuột định hướng điều trị tổn thương nội mạc tử cungKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Như Quỳnh (2020), Đánh giá tác động của huyết tương giàu tiểu cầu ở chuột trên tế bào gốc tủy xương chuột định hướng điều trị tổn thương nội mạc tử cung, Khóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thị Phương Thảo (2020), Nghiên cứu vai trò của huyết tương giàu tiểu cầu trong sự trưởng thành noãn bào in vitro ở chuột nhắt trắngKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Duy Khang (2020), Nghiên cứu thu nhận khung nền vô bào từ dây rốn định hướng ứng dụng trong y học tái tạo, Khóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Ngọc Kim Hân (2019), Nghiên cứu tạo mô hình chuột đái tháo đường mang tổn thương mất daKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Lê Nguyễn Thiên Phúc (2019), Ứng dụng công nghệ tập trung tiểu cầu trong nghiên cứu tái tạo nội mạc tử cung trên mô hình tử cung bị tổn thương in vitroKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thị Minh Phượng (2019), Tạo khối mô ung thư ba chiều bằng phương pháp nuôi cấy độngKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thị Hồng Thắm (2019), Nghiên cứu tạo khối mô ung thư ba chiều trên khung nâng đỡ Gelatin-Fibroin (GF)Khóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Vũ Đoan Mỹ Trinh (2019), Đánh giá ảnh hưởng của Fibrin giàu tiểu cầu (PRF) trên tế bào gốc tủy xương người định hướng ứng dụng trong điều trị nha chuKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Huỳnh Hải Âu (2019), Hoạt hóa huyết tương giàu tiểu cầu bằng beta tricalcium phosphate kết hợp với canxi clorua ứng dụng trong nha khoa tái tạoKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Phạm Thị Hồng Cẩm (2019), Khảo sát nồng độ fibrin giàu tiểu cầu lên sự trưởng thành noãn bào in vitro của chuột nhắt trắngKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đỗ Thị Minh Huế (2019), Nghiên cứu tạo dung dịch từ fibroin tơ tằm ứng dụng bảo quản măng tâyKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Dương Ngọc Long (2019), Khảo sát ảnh hưởng của màng sinh học lên tế bào gốc tủy xương người trong tái tạo mô răng hàm mặtKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Bùi Thị Kim Nhung (2019), Khảo sát tác động in vitro của nanocurcumin lên nguyên bào sợi nướu ngườiKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đoàn Thị Kiều Oanh (2019), Nghiên cứu chế tạo gel từ sericin tơ tằm ứng dụng trong mỹ phẩmKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thị Kim Phương (2019), Nghiên cứu tạo khung nâng đỡ Gelatine-Alginate (GA) ứng dụng trong kỹ nghệ mô ung thưKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đặng Thị Cẩm Tú (2019), Nghiên cứu đóng gói curcumin bằng fibroin tơ tằm ứng dụng trong thực phẩm chức năngKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Lê Thị Mỹ Hạnh (2018), Tạo màng fibroin từ tơ tằm kết hợp bột nghệ và dầu thiên nhiên hướng tới điều trị vết thương bỏngKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trần Thanh Minh Trang (2018), Tạo tấm sụn trong điều trị tổn thương sụn khớp bằng cách sử dụng tế bào gốc trung mô mô mỡ và khung nâng đỡ màng tim bò vô bàoKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Phạm Nữ Thu Uyên (2018), Tạo mô hình khối mô ung thư ba chiều dựa trên hệ thống nuôi cấy độngKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Lê Thị Kim Oanh (2018), Tối ưu hóa quy trình thu nhận Fibrin giàu tiểu cầu (PRF) theo định hướng điều trị bệnh nha chuKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Cao Thụy (2018), Nghiên cứu chế tạo vật liệu sinh học từ chất nền ngoại bào mô mỡ ứng dụng trong kỹ nghệ mô mềmKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đặng Nguyễn Như Nguyệt (2018), Đánh giá ảnh hưởng của màng sinh học từ màng tim bò vô bào theo định hướng tái tạo nha chuKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Diễm Thùy (2018), Tối ưu hóa quy trình thu nhận khung nền mô mỡ định hướng ứng dụng trong kỹ nghệ môKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thị Kim Tiền (2018), Nghiên cứu chế tạo hydrogel từ ECM màng ối định hướng ứng dụng trong thẩm mỹKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Lê Mộng Hoàng (2018), Tạo gel fibrin chứa kháng sinh ứng dụng điều trị trên mô hình biofilm in vitro và in vivoKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Trung Kiên (2018), Khảo sát khả năng hỗ trợ phát triển nang trứng chuột in vitro của hydrogel màng ốiKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trần Thị Thảo Loan (2018), Tạo mô hình khối mô ung thư bằng việc kết hợp tế bào ung thư và khung nâng đỡ Gelatine AginateKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trần Ngọc Sơn (2018), Tạo tấm sụn in vitro bằng việc biệt hóa tế bào gốc mô mỡ (ADSC) kết hợp khung nâng đỡ màng tim bò vô bàoKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Anh Thương (2018), Đánh giá màng sinh học từ màng tim bò vô bào hướng đến điều trị nha chuKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Huyền Trang (2018), Tạo màng từ fibroin tơ tằm kết hợp bột nghệ và dầu thiên nhiên ứng dụng làm màng phủ vết thương mất daKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Lương Công Ý (2018), Đánh giá một số đặc điểm của fibrin giàu tiểu cầu (PRF) trong định hướng điều trị bệnh nha chuKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Lâm Minh Hoàng (2018), Nghiên cứu tạo mô hình chuột nhắt trắng Mus Musculus tổn thương nội mạc tử cungKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thị Thu Hà (2017), Tạo và đánh giá một số đặc tính của Fibrin giàu tiểu cầu (PRF) ứng dụng trong điều trị nha chuKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Hoàng Đức (2017), Nghiên cứu sử dụng protein tơ tằm làm vi nang bọc tinh dầu hướng đến ứng dụng trong thực phẩm và mỹ phẩmKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đồng Thị Lan (2017), Tạo mô hình khối u ung thư ba chiều kết hợp dòng tế bào MCF-7 với khung nâng đỡ Gelatin-AlginateKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Phan Thị Ánh Nguyệt (2017), Thu nhận khung ngoại bào từ mô mỡ người định hướng ứng dụng trong kỹ nghệ môKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đồng Phạm Xuân Thảo (2017), Chế tạo và đánh giá tương hợp sinh học vật liệu tiêm từ khung ngoại bào mô mỡ hướng tới tái tạo mô mềmKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Lê Nguyễn Thanh Thảo (2017), Tạo màng sinh học từ màng tim bò vô bào định hướng điều trị nha chuKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Cao Thụy Phương Hiền (2017), Tạo mô hình khối mô ung thư ba chiều bằng phương pháp đồng nuôi cấy dựa trên nguyên tắc kỹ nghệ môKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Anh Thư (2017), Tạo màng từ protein tơ tằm kết hợp với bột nghệ định hướng trong điều trị bỏngKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thu Hảo (2017), Khảo sát ảnh hưởng của 17β - Estradiol đến một số đặc điểm của tế bào gốc trung mô từ mô mỡKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đào Thị Thu Sương (2017), Đánh giá khả năng trưởng thành nang trứng chuột giai đoạn thứ cấp trong hydrogel màng ốiKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trần Hồng Phúc (2017), Đánh giá khả năng làm tổ của phôi blastocyst chuột Mus musculus var. Albino in vitroKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Từ Quý Sang (2016), Xây dựng quy trình khử tế bào màng ngoài tim bò ứng dụng tạo giá thể sinh họcKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Vọ Thụy Anh Thư (2016), Thử nghiệm tiềm năng ứng dụng làm giá thể nuôi nang tiền hốc của Hydrogel màng ốiKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Minh Hoàng (2016), Đánh giá ảnh hưởng của hormone estrogen lên sự tăng sinh của tế bào gốc trung mô từ tủy xương ngườiKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trần Thị Ánh Tuyết (2016), Tạo mô hình khối u ung thư in vitro trên giá thể Gelatin-Alginate (GA), Khóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM