Đào tạo đại học

29-09-2019

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN

Nguyễn Thanh Trân (2020), Đánh giá tác động của fibrin giàu tiểu cầu ở chuột (PRF) lên tế bào gốc tủy xương chuột định hướng điều trị tổn thương nội mạc tử cungKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Như Quỳnh (2020), Đánh giá tác động của huyết tương giàu tiểu cầu ở chuột trên tế bào gốc tủy xương chuột định hướng điều trị tổn thương nội mạc tử cung, Khóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Thị Phương Thảo (2020), Nghiên cứu vai trò của huyết tương giàu tiểu cầu trong sự trưởng thành noãn bào in vitro ở chuột nhắt trắngKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Duy Khang (2020), Nghiên cứu thu nhận khung nền vô bào từ dây rốn định hướng ứng dụng trong y học tái tạo, Khóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Ngọc Kim Hân (2019), Nghiên cứu tạo mô hình chuột đái tháo đường mang tổn thương mất daKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Lê Nguyễn Thiên Phúc (2019), Ứng dụng công nghệ tập trung tiểu cầu trong nghiên cứu tái tạo nội mạc tử cung trên mô hình tử cung bị tổn thương in vitroKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Thị Minh Phượng (2019), Tạo khối mô ung thư ba chiều bằng phương pháp nuôi cấy độngKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Thị Hồng Thắm (2019), Nghiên cứu tạo khối mô ung thư ba chiều trên khung nâng đỡ Gelatin-Fibroin (GF)Khóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Vũ Đoan Mỹ Trinh (2019), Đánh giá ảnh hưởng của Fibrin giàu tiểu cầu (PRF) trên tế bào gốc tủy xương người định hướng ứng dụng trong điều trị nha chuKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Huỳnh Hải Âu (2019), Hoạt hóa huyết tương giàu tiểu cầu bằng beta tricalcium phosphate kết hợp với canxi clorua ứng dụng trong nha khoa tái tạoKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Phạm Thị Hồng Cẩm (2019), Khảo sát nồng độ fibrin giàu tiểu cầu lên sự trưởng thành noãn bào in vitro của chuột nhắt trắngKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Đỗ Thị Minh Huế (2019), Nghiên cứu tạo dung dịch từ fibroin tơ tằm ứng dụng bảo quản măng tâyKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Dương Ngọc Long (2019), Khảo sát ảnh hưởng của màng sinh học lên tế bào gốc tủy xương người trong tái tạo mô răng hàm mặtKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Bùi Thị Kim Nhung (2019), Khảo sát tác động in vitro của nanocurcumin lên nguyên bào sợi nướu ngườiKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Đoàn Thị Kiều Oanh (2019), Nghiên cứu chế tạo gel từ sericin tơ tằm ứng dụng trong mỹ phẩmKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Thị Kim Phương (2019), Nghiên cứu tạo khung nâng đỡ Gelatine-Alginate (GA) ứng dụng trong kỹ nghệ mô ung thưKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Đặng Thị Cẩm Tú (2019), Nghiên cứu đóng gói curcumin bằng fibroin tơ tằm ứng dụng trong thực phẩm chức năngKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Lê Thị Mỹ Hạnh (2018), Tạo màng fibroin từ tơ tằm kết hợp bột nghệ và dầu thiên nhiên hướng tới điều trị vết thương bỏngKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Trần Thanh Minh Trang (2018), Tạo tấm sụn trong điều trị tổn thương sụn khớp bằng cách sử dụng tế bào gốc trung mô mô mỡ và khung nâng đỡ màng tim bò vô bàoKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Phạm Nữ Thu Uyên (2018), Tạo mô hình khối mô ung thư ba chiều dựa trên hệ thống nuôi cấy độngKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Lê Thị Kim Oanh (2018), Tối ưu hóa quy trình thu nhận Fibrin giàu tiểu cầu (PRF) theo định hướng điều trị bệnh nha chuKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Cao Thụy (2018), Nghiên cứu chế tạo vật liệu sinh học từ chất nền ngoại bào mô mỡ ứng dụng trong kỹ nghệ mô mềmKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Đặng Nguyễn Như Nguyệt (2018), Đánh giá ảnh hưởng của màng sinh học từ màng tim bò vô bào theo định hướng tái tạo nha chuKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Diễm Thùy (2018), Tối ưu hóa quy trình thu nhận khung nền mô mỡ định hướng ứng dụng trong kỹ nghệ môKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Thị Kim Tiền (2018), Nghiên cứu chế tạo hydrogel từ ECM màng ối định hướng ứng dụng trong thẩm mỹKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Lê Mộng Hoàng (2018), Tạo gel fibrin chứa kháng sinh ứng dụng điều trị trên mô hình biofilm in vitro và in vivoKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Trung Kiên (2018), Khảo sát khả năng hỗ trợ phát triển nang trứng chuột in vitro của hydrogel màng ốiKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Trần Thị Thảo Loan (2018), Tạo mô hình khối mô ung thư bằng việc kết hợp tế bào ung thư và khung nâng đỡ Gelatine AginateKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Trần Ngọc Sơn (2018), Tạo tấm sụn in vitro bằng việc biệt hóa tế bào gốc mô mỡ (ADSC) kết hợp khung nâng đỡ màng tim bò vô bàoKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Anh Thương (2018), Đánh giá màng sinh học từ màng tim bò vô bào hướng đến điều trị nha chuKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Huyền Trang (2018), Tạo màng từ fibroin tơ tằm kết hợp bột nghệ và dầu thiên nhiên ứng dụng làm màng phủ vết thương mất daKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Lương Công Ý (2018), Đánh giá một số đặc điểm của fibrin giàu tiểu cầu (PRF) trong định hướng điều trị bệnh nha chuKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Lâm Minh Hoàng (2018), Nghiên cứu tạo mô hình chuột nhắt trắng Mus Musculus tổn thương nội mạc tử cungKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Thị Thu Hà (2017), Tạo và đánh giá một số đặc tính của Fibrin giàu tiểu cầu (PRF) ứng dụng trong điều trị nha chuKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Hoàng Đức (2017), Nghiên cứu sử dụng protein tơ tằm làm vi nang bọc tinh dầu hướng đến ứng dụng trong thực phẩm và mỹ phẩmKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Đồng Thị Lan (2017), Tạo mô hình khối u ung thư ba chiều kết hợp dòng tế bào MCF-7 với khung nâng đỡ Gelatin-AlginateKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Phan Thị Ánh Nguyệt (2017), Thu nhận khung ngoại bào từ mô mỡ người định hướng ứng dụng trong kỹ nghệ môKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Đồng Phạm Xuân Thảo (2017), Chế tạo và đánh giá tương hợp sinh học vật liệu tiêm từ khung ngoại bào mô mỡ hướng tới tái tạo mô mềmKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Lê Nguyễn Thanh Thảo (2017), Tạo màng sinh học từ màng tim bò vô bào định hướng điều trị nha chuKhóa luận Cử nhân Công nghệ Sinh học - Chuyên ngành Vật liệu Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Cao Thụy Phương Hiền (2017), Tạo mô hình khối mô ung thư ba chiều bằng phương pháp đồng nuôi cấy dựa trên nguyên tắc kỹ nghệ môKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Anh Thư (2017), Tạo màng từ protein tơ tằm kết hợp với bột nghệ định hướng trong điều trị bỏngKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Thu Hảo (2017), Khảo sát ảnh hưởng của 17β - Estradiol đến một số đặc điểm của tế bào gốc trung mô từ mô mỡKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Đánh giá khả năng trưởng thành nang trứng chuột giai đoạn thứ cấp trong hydrogel màng ối, Khóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.Đào Thị Thu Sương, Chuyên ngành: Sinh học Động vật, 2017

Đánh giá khả năng làm tổ của phôi blastocyst chuột Mus musculus var. Albino in vitroKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.Trần Hồng Phúc, Chuyên ngành: Sinh học Động vật, 2017

Xây dựng quy trình khử tế bào màng ngoài tim bò ứng dụng tạo giá thể sinh học, Khóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.Từ Quí Sang, Chuyên ngành: Sinh học Động vật, 2016

Thử nghiệm tiềm năng ứng dụng làm giá thể nuôi nang tiền hốc của Hydrogel màng ối, Khóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.Võ Thụy Anh Thư, Chuyên ngành: Sinh học Động vật, 2016

Nguyễn Minh Hoàng (2016), Đánh giá ảnh hưởng của hormone estrogen lên sự tăng sinh của tế bào gốc trung mô từ tủy xương ngườiKhóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Trần Thị Ánh Tuyết (2016), Tạo mô hình khối u ung thư in vitro trên giá thể Gelatin-Alginate (GA), Khóa luận Cử nhân Sinh học - Chuyên ngành Sinh học Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.