Quy trình công nghệ

14-10-2019

 

🔎 Tạo mô chuột mang khối u ung thư

🔎 Tạo mô hình chuột tiểu đường kết hợp tổn thương mất da

🔎 Tạo mô hình chuột bỏng độ 2 sâu và độ 3

🔎 Tạo màng phủ vết thương mất da từ tơ tằm

🔎 Tạo hệ thống phân phối kháng sinh tại chỗ từ gel fibrin

🔎 Đánh giá độc tính in vitro vật liệu

🔎 Phân lập và nuôi cấy tế bào gốc từ mô dây chằng nha chu của người

🔎 Phân lập và nuôi cấy tế bào gốc từ mô tủy răng của người

🔎 Phân lập và nuôi cấy nguyên bào sợi từ mô nướu của người

🔎 Chế tạo màng collagen từ màng tim bò vô bào

🔎 Chế tạo màng collagen từ màng ối