Đào tạo sau đại học

29-09-2019

TIẾN SĨ

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (2023), Nghiên cứu chế tạo màng tim bò vô bào gia cường bằng glutaraldehyde và gắn heparin đạt tiêu chí làm mảnh vá tim mạch, Luận án Tiến sĩ Sinh lý học người và động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

THẠC SĨ

Trương Thanh Vy (2023), Nghiên cứu chế tạo gel từ khung ngoại bào trung bì da người hướng đến ứng dụng điều trị bỏng, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đào Hữu Nghị (2023), Khảo sát tác động của chế phẩm từ fibrin giàu tiểu cầu (PRF) lên sự tái tạo nội mạc tử cung người in vitro, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thanh Nhật (2022), Nghiên cứu đánh giá một số đặc tính sinh học và khả năng nội mô hóa của màng tim bò sau xử lý phù hợp làm màng ghép mạch máu, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đào Thị Thu Sương (2021), Khảo sát tác động của huyết tương giàu tiểu cầu lên sự tái tạo nội mạc tử cung chuột in vitro, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Lâm Minh Hoàng (2021), Khảo sát tác động của huyết tương giàu tiểu cầu lên tử cung chuột bị hội chứng Asherman, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Lê Việt Hoàng (2020), Nghiên cứu bảo quản măng tây sau thu hoạch bằng dung dịch fibroin - chitosan, Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Lê Thị Thanh Lan (2019), Nghiên cứu tạo hạt từ khung nền vô bào mô mỡ người định hướng ứng dụng trong thẩm mỹ, Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Phạm Thị Vàng (2019), Nghiên cứu tạo huyết tương giàu tiểu cầu hoạt hóa bằng xương đồng loài hoặc tricalcium phosphate định hướng ứng dụng trong điều trị bệnh nha chu, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Phan Thị Hiếu Nghĩa (2019), Nghiên cứu tạo khung nâng đỡ tế bào trên nền vật liệu gelatine - alginate bằng kỹ thuật in 3D nhằm ứng dụng trong kỹ nghệ mô, Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trần Thị Huệ Minh (2019), Đánh giá ảnh hưởng của fibrin giàu tiểu cầu lên sự biệt hóa của tế bào gốc dây chằng nha chu người, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trần Trung Dũng (2019), Tạo tấm sụn in vitro kết hợp từ tế bào gốc mô mỡ và khung nâng đỡ màng tim bò vô bào, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thuần Nho (2018), Tạo mô hình khối mô ung thư ba chiều kết hợp dòng tế bào MCF-7 với khung nâng đỡ Gelatin-Alginate định hướng phát triển liệu pháp điều trị, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trương Thanh Tùng (2018), Nghiên cứu sử dụng gel fibrin chứa kháng sinh nhằm ức chế sự hình thành biofilm vi khuẩn trên bề mặt vật liệu cấy ghép, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Vũ Thị Như Quỳnh (2017), Nghiên cứu chế tạo màng ngoài tim bò vô bào định hướng ứng dụng trong điều trị nha chu, Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM