Đào tạo sau đại học

29-09-2019

Lê Việt Hoàng (2020), Nghiên cứu bảo quản măng tây sau thu hoạch bằng dung dịch fibroin - chitosan, Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Lê Thị Thanh Lan (2019), Nghiên cứu tạo hạt từ khung nền vô bào mô mỡ người định hướng ứng dụng trong thẩm mỹ, Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Phạm Thị Vàng (2019), Nghiên cứu tạo huyết tương giàu tiểu cầu hoạt hóa bằng xương đồng loài hoặc tricalcium phosphate định hướng ứng dụng trong điều trị bệnh nha chu, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Phan Thị Hiếu Nghĩa (2019), Nghiên cứu tạo khung nâng đỡ tế bào trên nền vật liệu gelatine - alginate bằng kỹ thuật in 3D nhằm ứng dụng trong kỹ nghệ mô, Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Trần Thị Huệ Minh (2019), Đánh giá ảnh hưởng của fibrin giàu tiểu cầu lên sự biệt hóa của tế bào gốc dây chằng nha chu người, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Trần Trung Dũng (2019), Tạo tấm sụn in vitro kết hợp từ tế bào gốc mô mỡ và khung nâng đỡ màng tim bò vô bào, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Nguyễn Thuần Nho (2018), Tạo mô hình khối mô ung thư ba chiều kết hợp dòng tế bào MCF-7 với khung nâng đỡ Gelatin-Alginate định hướng phát triển liệu pháp điều trị, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Trương Thanh Tùng (2018), Nghiên cứu sử dụng gel fibrin chứa kháng sinh nhằm ức chế sự hình thành biofilm vi khuẩn trên bề mặt vật liệu cấy ghép, Luận văn Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm - Hướng Sinh lý Động vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.

Vũ Thị Như Quỳnh (2017), Nghiên cứu chế tạo màng ngoài tim bò vô bào định hướng ứng dụng trong điều trị nha chu, Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, TP.HCM.