Các đề tài nghiên cứu

11-02-2022

Tên đề tài

Năm xét duyệt

Cấp đăng ký

Tình trạng

Nghiên cứu sử dụng hệ thống nuôi cấy động trong khảo sát nội mô hóa màng sinh học in vitro

2022

Đại học Quốc gia - Loại C

Đang thực hiện

Đánh giá tác động của huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) lên khả năng mang thai của chuột bị hội chứng Asherman

2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đang thực hiện

Nghiên cứu tạo mực in sinh học (Bio-ink) từ gelatin/alginate có bổ sung yếu tố tăng trưởng thu nhận từ tiểu cầu chuột

2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đang thực hiện

Nghiên cứu đồng nuôi cấy nguyên bào sợi và tế bào ung thư vú MCF-7 trong khung nâng đỡ Gelatin-Alginate sử dụng hệ thống phản ứng sinh học

2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đang thực hiện

Nghiên cứu chế tạo khung nâng đỡ Fibroin-Gelatin ứng dụng trong kỹ nghệ mô ung thư

2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đang thực hiện

Nghiên cứu chế tạo màng sinh học ứng dụng trong phẫu thuật tim mạch

2021

Đại học Quốc gia - Loại B

Đang thực hiện

Nghiên cứu vai trò của sản phẩm công nghệ tập trung tiểu cầu lên sự trưởng thành noãn bào chuột in vitro

2021

Đại học Quốc gia - Loại C

 

Đang thực hiện

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cô đặc tiểu cầu lên sự tái tạo nội mạc tử cung

2020

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đang thực hiện

Tạo tấm xốp từ hydrogel màng ối định hướng ứng dụng trong điều trị bỏng

2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu thu nhận và đánh giá các đặc tính của huyết tương giàu tiểu cầu của chuột nhắt trắng hướng tới ứng dụng trong công nghệ hỗ trợ sinh sản

2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đã nghiệm thu

Thử nghiệm chế tạo màng ghép mạch máu từ màng tim lợn

2020

Vườn Ươm

Đã nghiệm thu

Thu nhận khung ngoại bào từ mô mỡ người định hướng ứng dụng trong y học tái tạo

2019

Đại học Quốc gia - Loại C

Đã nghiệm thu

Tạo mô hình chuột mang hội chứng Asherman ứng dụng trong nghiên cứu tái tạo nội mạc tử cung

2018

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) trong điều trị viêm nha chu

2017

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đã nghiệm thu

Khảo sát một số đặc tính của Hydrogel màng ối hướng đến sử dụng làm khung nâng đỡ trong nuôi trưởng thành trứng trong ống nghiệm

2017

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu sử dụng Gel Fibrin chứa kháng sinh nhằm ức chế sự hình thành Biofilm vi khuẩn trên bề mặt vật liệu cấy ghép

2017

Đại học Quốc gia - Loại C

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng fibrin giàu tiểu cầu (PRF - Platelet rich fibrin) trong điều trị nha chu

2017

Sở Khoa học và Công nghệ 

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng fibrin giàu tiểu cầu (PRF - Platelet rich fibrin) trong điều trị nha chu

2017

Đại học Quốc gia - Loại C

Đã nghiệm thu

Chế tạo màng sinh học từ màng tim bò định hướng ứng dụng trong điều trị nha chu và thẩm mỹ

2017

Đại học Quốc gia - Loại B

Đã nghiệm thu

Hoàn thiện quy trình tổng hợp hydrogel composite sinh học trên cơ sở biphase calcium phosphate-oxidaized alginate, gelatin ứng dụng làm vật liệu thay thế tạm thời và hỗ trợ quá trình tái tạo xương

2016

Sở Khoa học và Công nghệ

Đã nghiệm thu

Tạo mô ung thư in vitro dựa trên nguyên tắc kỹ nghệ mô nhằm phát triển các liệu pháp điều trị ung thư

2016

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đã nghiệm thu