Lời chào từ Trưởng PTN

20-08-2019

Chào mừng Quý vị đến với trang thông tin điện tử của Phòng thí nghiệm Kỹ nghệ mô và Vật liệu Y sinh!

Phòng Thí nghiệm Kỹ nghệ mô và Vật liệu Y sinh được thành lập vào năm 2017 từ Dự án đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm Kỹ nghệ mô thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên do ĐHQG-HCM quản lý, có tiền thân là Nhóm Vật liệu do các cán bộ thuộc Bộ môn Sinh lý học và Công nghệ sinh học động vật gầy dựng từ năm 2000.

Xác định sứ mệnh của Phòng thí nghiệm (PTN) là nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo nhằm tạo nguồn nhân lực và sản phẩm chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu xã hội, PTN không ngừng "Hợp tác" để "Tiến bộ" và "Thành công". Tập thể cán bộ của PTN đoàn kết, quyết tâm đưa PTN trở thành trung tâm hàng đầu về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ/ứng dụng.

Trang thông tin điện tử của Phòng Thí nghiệm Kỹ nghệ mô và Vật liệu Y sinh là địa chỉ tin cậy để Quý vị tìm hiểu tất cả thông tin về PTN, cũng là nơi để Quý vị đóng góp ý kiến chia sẻ cho PTN.

Trân trọng!

                                                                                 Trưởng Phòng thí nghiệm            

                                                                         PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà