Sản phẩm

14-10-2019

🔬 Tế bào gốc tủy răng người 

🔬 Tế bào gốc dây chằng nha chu người

🔬 Tế bào gốc nhú chóp người

🔬 Tế bào gốc tủy xương người

🔬 Màng collagen (từ người, lợn, bò,...)

🔬 Hydrogel (từ người, lợn, bò,...)

🔬 Mô hình động vật thí nghiệm 

🔬 Môi trường thực hiện IVM

🔬 Hạt nano từ tơ tằm

🔬 Sản phẩm từ Công nghệ tập trung tiểu cầu