Kỹ nghệ mô

01-01-1970

KỸ NGHỆ MÔ (TISSUE ENGINEERING): là một lĩnh vực đa ngành (multidiscipline) ứng dụng các nguyên tắc của khoa học sự sống, kỹ thuật và khoa học cơ bản để phát triển các vật thay thế sống nhằm khôi phục, duy trì và cải thiện chức năng của mô

▶ Kỹ nghệ mô da

▶ Kỹ nghệ mô nha khoa

▶ Kỹ nghệ mô sụn

▶ Kỹ nghệ mô xương

▶ Kỹ nghệ mô mỡ

▶ Kỹ nghệ mô ung thư