Công nghệ Nano

01-01-1970

CÔNG NGHỆ NANO: là ngành khoa học nghiên cứu về việc thiết kế, phân tích đặc trưng, chế tạo, ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng và kích thước trên quy mô nanomet. Tại quy mô này, tính chất của vật liệu khác hẳn với tính chất của chúng tại các quy mô lớn hơn

▶ Hệ thống phân phối nano ứng dụng trong điều trị ung thư,

▶ Thực phẩm chức năng,

▶ Mỹ phẩm