Vật liệu Sinh học

01-01-1970

Hướng nghiên cứu tập trung vào việc sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên trong chế tạo các vật liệu phục vụ cho nghiên cứu kỹ nghệ mô và ứng dụng trong cấy ghép lâm sàng.

Nguồn nguyên liệu tự nhiên có thể được khai thác từ:

➡️ Các hợp chất hữu cơ như gelatin, alginate

➡️ Sản phẩm từ động vật như tơ tằm, các loại mô (xương, mỡ, màng tim, mạch máu, trung bì)

Các hướng nghiên cứu vật liệu y sinh bao gồm:

1/ Giá thể mang và nuôi cấy tế bào ứng dụng trong kỹ nghệ mô:

🔶 Kỹ nghệ mô mỡ (giá thể từ Gelatin và Alginate, từ khung nền mô mỡ)

🔶 Kỹ nghệ mô xương (giá thể từ tricalcium phosphate, xương đồng loại hoặc dị loại vô bào)

🔶 Kỹ nghệ mô ung thư (giá thể từ Gelatin, Alginate, fibroin tơ tằm)

2/ Vật liệu cấy ghép trong lâm sàng:

🔶 Màng collagen từ màng tim vô bào dùng trong phẫu thuật nha chu, thẩm mỹ

🔶 Màng ghép trong phẫu thuật tim mạch từ màng tim bò

🔶 Hydrogel nhạy nhiệt từ khung nền ngoại bào của mô định hướng làm vật liệu làm đầy trong tái tạo mô mềm và thẩm mỹ

🔶 Màng phủ vết thương mất da từ tơ tằm

3/ Chế phẩm xanh từ tơ tằm ứng dụng bảo quản nông sản sau thu hoạch

4/ Hệ thống phân phối kháng sinh từ gel fibrin