NCS. Lê Thị Vĩ Tuyết hoàn thành bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

14/03/2024

Ngày 12/3/2024 vừa qua, NCS. Lê Thị Vĩ Tuyết đã hoàn thành bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Sinh lý học Người và Động vật.

Luận án “Thu nhận và đánh giá hiệu quả của các chế phẩm cô đặc tiểu cầu lên sự tái tạo nội mạc tử cung chuột nhắt trắng" đã được NCS. Lê Thị Vĩ Tuyết thực hiện tại Phòng thí nghiệm Kỹ nghệ mô và Vật liệu Y sinh dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà và PGS.TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết.

Theo đó, công trình nghiên cứu của NCS. Lê Thị Vĩ Tuyết đã tập trung thu nhận các chế phẩm cô đặc tiểu cầu bao gồm nA-PRP, PRP gel, PRP lysate, PRF gel, PRF lysate và đánh giá khả năng phóng thích các yếu tố tăng trưởng PDGF-AB và VEGF-A của chúng. Tác động tái tạo nội mạc tử cung của các chế phẩm này đã được đánh giá in vitro trên mô hình mảnh mô tử cung chuột bị tổn thương được nuôi cấy. Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy PRF lysate cho hiệu quả tái tạo mô tử cung in vitro tốt nhất. Chế phẩm này tiếp tục được thử nghiệm tác động trên mô hình chuột mang hội chứng Asherman và đã chứng minh được hiệu quả cải thiện khả năng mang thai ở mô hình này. Bên cạnh việc khẳng định hiệu quả tái tạo nội mạc tử cung của các chế phẩm cô đặc tiểu cầu, các mô hình trung gian hỗ trợ cho việc nghiên cứu các liệu pháp điều trị các bệnh lý tổn thương nội mạc, bao gồm mô hình mảnh mô tử cung bị tổn thương, mô hình nuôi cấy mảnh mô tử cung in vitro và mô hình chuột mang hội chứng Asherman cũng đã được chế tạo. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học, là nền tảng cho các ứng dụng lâm sàng sau này. Ngoài ra, các mô hình được chế tạo từ nghiên cứu có thể sử dụng là mô hình tham khảo cho các liệu pháp tái tạo nội mạc tử cung khác.

Sau phiên báo cáo của NCS, hội đồng đánh giá đã đồng thuận đề nghị công nhận học vị tiến sĩ cho NCS Lê Thị Vĩ Tuyết.

NCS. Lê Thị Vĩ Tuyết tại buổi bảo vệ

Ảnh: Phòng Đào tạo Sau đại học

0 Bình luận
Viết bình luận
Bình luận*
Họ và tên*
Email*