Tuyển sinh viên thực hiện khóa luận năm 2022

20/09/2021

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm 2022

  1. Đối tượng
  • Sinh viên năm 3 và năm 4 thuộc khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học
  1. Hướng đề tài nghiên cứu

STT

Hướng đề tài nghiên cứu

1

Đánh giá tác động của PRP và PRF trong sự hỗ trợ tái tạo nội mạc tử cung chuột in vitro

2

Đánh giá tác động của PRP và PRF trong sự hỗ trợ tái tạo nội mạc tử cung chuột in vivo

3

Nghiên cứu bảo quản tinh trùng số lượng ít ở động vật thí nghiệm

4

Nghiên cứu vật liệu sinh học ứng dụng trong cấy ghép tim mạch

5

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm từ tơ tằm ứng dụng trong nông nghiệp

6

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm từ tơ tằm ứng dụng trong mỹ phẩm

7

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm tiêm được từ da ứng dụng trong điều trị bỏng

 

  1. Nộp hồ sơ
  • - Thời gian nộp hồ sơ: 20/09/2021 – 30/09/2021
  • - Thời gian phỏng vấn online (dự kiến): 14h – 08/10/2021
  • - Thời gian vào PTN (dự kiến): thông báo sau
Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

- Đơn xin vào PTN (Bắt buộc có hình chân dung) kèm theo Thuyết minh về định hướng nghiên cứu khóa luận lựa chọn (Tối đa 01 trang A4) – Theo form mẫu https://tinyurl.com/rrpa23

- Bảng điểm cập nhật mới nhất theo Phòng đào tạo

- Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)  

- Quy định đặt tên file (PDF): MSSV - Họ và tên (Ghi hoa, có dấu)

Tất cả các file gộp chung vào 01 file PDF và gửi về email: tebm@hcmus.edu.vn

 

 

Trưởng Phòng thí nghiệm, Trưởng Bộ môn

(Đã ký)

    Trần Lê Bảo Hà

    dewi188

0 Bình luận
Viết bình luận
Bình luận*
Họ và tên*
Email*