Tuyển sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm 2019 - 2020 (Đợt 1)

27/09/2019

1. Đối tượng

- Sinh viên các chuyên ngành thuộc khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

- Ưu tiên sinh viên chuyên ngành Sinh học động vật và chuyên ngành Vật liệu sinh học 

2. Hướng nghiên cứu

STT

Hướng nghiên cứu

1

Ứng dụng sản phẩm của công nghệ tập trung tiểu cầu lên sự trưởng thành noãn bào in vitro

2

Khảo sát tác động của collagen định hướng trong điều trị bệnh loãng xương

3

Đánh giá đặc tính cơ lý và sinh học khung nền ngoại bào từ mô mỡ định hướng ứng dụng trong kỹ nghệ mô

4

Khảo sát tác động của mô hình nuôi cấy động dạng lòng ống trong nội mô hóa mảnh ghép mạch máu

5

Ứng dụng công nghệ in 3D nhằm tạo mô hình khối mô ung thư in vitro

6

Đánh giá hiệu quả điều trị của hệ thống phân phối thuốc nano lên mô hình động vật mang khối u người

7

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm xanh từ tơ tằm ứng dụng bảo quản nông sản sau thu hoạch

3. Nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 09/09/2019

- Thời gian phỏng vấn (dự kiến): 13/09/2019

- Thời gian vào PTN (dự kiến): 23/09/2019

- Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

+ Đơn xin vào PTN (Bắt buộc có hình chân dung) kèm theo Thuyết minh về định hướng nghiên cứu khóa luận lựa chọn (Tối đa 01 trang A4)

+ 01 bảng điểm tính đến hết học kỳ 2 năm 3

+ Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)  

Tất cả các file gộp chung vào 01 file PDF và gửi về email: tebm@hcmus.edu.vn

4. Liên hệ

Mọi chi tiết liên hệ qua email: tebm@hcmus.edu.vn