Tuyển sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm 2019 - 2020 (Đợt 2)

03/12/2019

1. Đối tượng

- Sinh viên năm 3 và năm 4 thuộc khoa Sinh học – Công nghệ sinh học 

2. Hướng nghiên cứu

STT

Hướng nghiên cứu

1

Nghiên cứu liệu pháp điều trị tổn thương nội mạc tử cung in vitro

2

Nghiên cứu liệu pháp điều trị tổn thương nội mạc tử cung in vivo

3

Ứng dụng công nghệ in 3D nhằm tạo mô buồng trứng

4

Ứng dụng công nghệ in 3D nhằm tạo mô hình khối mô ung thư in vitro

5

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị của hệ thống phân phối thuốc nano lên mô hình động vật mang khối u người

6

Nghiên cứu bảo quản măng tây, nho sau thu hoạch bằng vật liệu sinh học

7

Nghiên cứu chế tạo màng ghép tim mạch

8

Nghiên cứu khả năng tạo mạch máu từ hydrogel

3. Nộp hồ sơ
- Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 21/12/2019

- Thời gian phỏng vấn (dự kiến): 02/01/2019

- Thời gian vào PTN (dự kiến): 03/02/2019

- Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

+ Đơn xin vào PTN (Bắt buộc có hình chân dung) kèm theo Thuyết minh về định hướng nghiên cứu khóa luận lựa chọn (Tối đa 01 trang A4)

+ 01 bảng điểm mới nhất tính tới thời gian nộp hồ sơ

+ Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)  

Tất cả các file gộp chung vào 01 file PDF và gửi về email: tebm@hcmus.edu.vn

4. Liên hệ

Mọi chi tiết liên hệ qua email: tebm@hcmus.edu.vn