Hiệu quả của kỹ thuật bảo quản lạnh với số lượng tinh trùng rất thấp tại Bệnh viện Soetomo, Surabaya, Indonesia

11/05/2022

 

TÓM TẮT

Vô sinh đang là vấn đề được quan tâm hiện nay trong lĩnh vực y tế. Vô sinh do nam giới chiếm 30-40% nguyên nhân. Trong đó, bệnh lý tinh dịch không có tinh trùng (Azoospermia) và số lượng tinh trùng thấp (oligospermia) chiếm hơn 10%. Sự phát triển của Công nghệ Hỗ trợ Sinh sản (ART) mang đến hy vọng mới cho các cặp vợ chồng hiếm muộn và đặc biệt trong đó là bảo quản nguồn tinh trùng thu nhận để thực hiện vi tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) tại những thời điểm thích hợp. Tỷ lệ thành công của ICSI là 33,9%, vì vậy có khả năng lặp lại ICSI và tinh trùng bảo quản lạnh có thể được sử dụng cho mục đích này mà không cần lặp lại phẫu thuật xâm lấn, điều trị hoặc điều trị nội tiết tố chi phí cao. Tuy nhiên, việc bảo quản tinh trùng gặp nhiều trở ngại trong các trường hợp tinh dịch có số lượng tinh trùng thấp. Tính đến nay, chưa có dự đoán nào cho giới hạn mật độ tinh trùng tối thiểu cho bảo quản đông lạnh. Nhìn chung, tỷ lệ sống của tinh trùng đông lạnh là 50-60%. Do đó, việc nghiên cứu mối tương quan giữa mật độ tinh trùng với chất lượng tinh trùng sau đông lạnh trở nên cần thiết nhằm tránh trường hợp thực hiện quy trình bảo quản đông lạnh không đạt hiệu quả. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả bảo quản đông lạnh (môi trường bảo quản lạnh HTF: Sucrose 0,1M=1:1; phương pháp thủy tinh hóa) giữa các nhóm nghiệm thức khác nhau về số lượng tinh trùng bao gồm nhóm 1 (71-100 tinh trùng), nhóm 2 (31-70 tinh trùng), nhóm 3 (11-30 tinh trùng), và nhóm 4 (1-10 tinh trùng). Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ tinh trùng phục hồi sau đông lạnh càng cao với nhóm có số lượng tinh trùng càng thấp trong cùng điều kiện thể tích, điều kiện môi trường bảo quản. Tuy vậy, không có sự khác biệt đáng kể về tốc độ di động, khả năng tồn tại của tinh trùng sau bảo quản giữa các nhóm thí nghiệm. Từ đó có thể thấy, khi các thông số tinh dịch ban đầu trước khi bảo quản lạnh không phù hợp, thì chất lượng của tinh trùng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, cần thiết điều chỉnh các thông số môi trường trước các thử nghiệm thay đổi mật độ tinh trùng bảo quản.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Marthasari, R., Agustinus, A., Supardi, S., Hinting, A., R. (2020). The effect of cryopreservation technique in a very low number sperm count at Soetomo Hospital, Surabaya, Indonesia. Bali Medical Journal 9(1): 371-375.

0 Bình luận
Viết bình luận
Bình luận*
Họ và tên*
Email*