Ứng dụng kỹ thuật in ba chiều sinh học trong chế tạo khung nâng đỡ chitosan/polycaprolactone

17/07/2021

TÓM TẮT

Các nghiên cứu chế tạo khung nâng đỡ (scaffold) ứng dụng trong phát triển các khối mô ung thư ba chiều hiện đang trở nên phổ biến với nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực nghiên cứu các phương pháp trị liệu ung thư.

Bằng kỹ thuật in ba chiều sinh học, các nhà khoa học Iran vừa chế tạo thành công khung nâng đỡ tế bào động vật từ hai loại vật liệu chitosan và polycaprolactone. Trong đó, hàm lượng chitosan trong hỗn hợp mực in sinh học đã sử dụng là yếu tố chính quyết định khả năng tạo thành khung nâng đỡ chitosan/polycaprolactone. Khung nâng đỡ này được đánh giá có các đặc tính hóa lý, cơ học và sinh học phù hợp ứng dụng trong kỹ nghệ mô ung thư phổi. Kết quả thực nghiệm cho thấy khung nâng đỡ chitosan/polycaprolactone được cấu thành từ các vi sợi có đường kính khoảng 360 micromet. Khung nâng đỡ được in ba chiều từ hỗn hợp mực in sinh học chitosan/polycaprolactone tỷ lệ 3/1 cũng đồng thời được ghi nhận không gây độc, có khả năng hỗ trợ bám dính và tăng sinh tốt đối với dòng tế bào gốc ung thư phổi MRC-5 (Medical Research Council cell strain 5). Khung nâng đỡ chitosan/polycaprolactone hoàn toàn có thể trở thành đối tượng phù hợp đối với các nghiên cứu ứng dụng trong kỹ nghệ mô ung thư phổi, cũng như các nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các phương pháp trị liệu dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (Corona Virus Disease).

Tại Việt Nam, kỹ thuật in ba chiều sinh học và vật liệu chitosan là phương pháp và đối tượng đang dần nhận được sự quan tâm của các đơn vị nghiên cứu, trong đó có Phòng thí nghiệm Kỹ nghệ mô và Vật liệu Y sinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Rezaei, F. S., Khorshidian, A., Beram, F. M., Derakhshani, A., Esmaeili, J., & Barati, A. (2021). 3D printed chitosan/polycaprolactone scaffold for lung tissue engineering: hope to be useful for COVID-19 studies. RSC Advances, 11(32), 19508-19520.

2 Bình luận
Viết bình luận
Bình luận*
Họ và tên*
Email*