VẬT LIỆU SINH HỌC TRONG CHẨN ĐOÁN, PHÒNG NGỪA, ĐIỀU TRỊ COVID-19: THÀNH TỰU, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG

26/07/2021

Tóm tắt: Tình hình COVID-19 ở nước ta đang ngày trở nên phức tạp với số ca dương tính đang tăng nhanh. Việc phát hiện, phòng ngừa và điều trị đang gặp phải rất nhiều khó khăn do thiếu các công cụ hiện đại, biện pháp hỗ trợ hiệu quả và cả việc hiểu tường tận về sinh học virus của COVID-19. Công nghệ vật liệu sinh học cho thấy khả năng cải thiện đáng kể năng lực chẩn đoán bằng nano vàng, tăng hiệu quả của vaccine DNA/RNA bằng màng bọc lipid hay màng polymer, mô tả cấu trúc nhiễm virus để chẩn đoán và cả bọc thuốc để giảm tác dụng phụ đối với cơ thể. Điều này cho thấy những góc nhìn mới về SARS-CoV-2 và nghiên cứu áp dụng để đáp ứng nhu cầu khống chế dịch tại Việt Nam

Nguồn gốc: Vật liệu Sinh học trong chẩn đoán, phòng ngừa, điều trị COVID-19: thành tựu, thách thức và triển vọng (vnuhcm.edu.vn)

245 Bình luận
Viết bình luận
Bình luận*
Họ và tên*
Email*