PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà

01-01-1970

📧 EMAIL: tlbha@hcmus.edu.vn

🔎 CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

➡️ Kỹ nghệ mô da, mô răng

➡️ Vật liệu y sinh bao gồm: da nhân tạo; hydrogel nhạy nhiệt ứng dụng trong chữa vết thương, thẩm mỹ; công nghệ hỗ trợ sinh sản

➡️ Vật liệu bảo quản nông sản sau thu hoạch

📚 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU:

Đề tài cấp nhà nước: "Nghiên cứu phân lập tế bào gốc từ răng người và ứng dụng tế bào gốc tủy răng sữa tự thân để điều trị răng vĩnh viễn bị tổn thương"

Đề tài cấp ĐHQG-HCM: "Tạo khuôn nền ngoại bào in vitro nhằm làm tăng khả năng liên kết và tăng sinh tế bào hướng tới ứng dụng điều trị tổn thương mất da ở người"

Đề tài cấp ĐHQG-HCM: "Nghiên cứu nuôi cấy tế bào gốc tủy răng và tạo khung nâng đỡ chứa tế bào gốc tủy răng người"

Đề tài cấp ĐHQG-HCM: "Sử dụng ngà răng người đã xử lý làm giá thể cho tế bào gốc tủy răng tạo mô dạng ngà"

Đề tài cấp ĐHQG-HCM: "Chế tạo màng sinh học từ màng tim bò định hướng ứng dụng trong điều trị nha chu và thẩm mỹ"

Đề tài cấp Sở KH&CN: "Nghiên cứu tạo mảnh ghép mô mềm từ tế bào gốc mô mỡ và khung nâng đỡ sinh học"

Đề tài cấp Sở KH&CN: "Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng fibrin giàu tiểu cầu (PRF-Platelete rich fibrin) trong điều trị nha chu"

📰 CÔNG BỐ KHOA HỌC:

My Thi Ngoc Nguyen et al. "The effect of modified bovine pericardium on human gingival fibroblasts in vitro" Cells Tissues Organs, doi:10.1159/000501807 (2019)

Anh Thi Mai Nguyen et al. "In vitro Evaluation of Proliferation and Migration Behavior of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells under Platelet-Rich Plasma" International Journal of Dentistry, doi: 10.1155/2019/9639820 (2019)

Ngoc The Nguyen et al. "Synergic activity against MCF-7 breast cancer cell growth of nanocurcumin-encapsulated and cisplatin-complexed nanogels" Molecules 23 (2018)

Le Hang Dang et al. "Injectable Nanocurcumin–Formulated Chitosan-g-Pluronic Hydrogel Exhibiting a Great Potential for Burn Treatment" Journal of Healthcare Engineering (2018)

Nam Cong Nhat Huynh et al. "Simplified conditions for storing and cryopreservation of dental pulp stem cells" Archives of Oral Biology 84, 74-81 (2017)

Ha Le Bao Tran et al. "Preparation and characterization of acellular porcine pericardium for cardiovascular surgery" Turkish Journal of Biology 40, 1243-1250 (2016)

Ha Le Bao Tran et al. "Fabrication and evaluation of human dentin as scaffold for dental pulp stem cells" Tissue engineering and regenerative medicine 12, 222-230 (2015)

Ha Le Bao Tran et al. "Human dental pulp stem cells cultured onto dentin derived scaffold can regenerate dentin-like tissue in vivo" Cell and Tissue Banking 16, 559-568 (2015)

Ha Le Bao Tran et al. "Various methods for isolation of multipotent human periodontal ligament cells for regenerative medicine" In Vitro Cellular & Developmental Biology – Animal 50, 597-602 (2014)

️🏅 Thành tích:

Giải thưởng sách hay Việt Nam (2013)

Giải thưởng KH&CN thường niên ĐHQG-HCM (2013-2014)

Giấy khen hội thi sáng tạo kỹ thuật TPHCM (2017, 2019)