ThS. Nguyễn Thuần Nho

01-01-1970

📧 EMAIL: ngtnho@hcmus.edu.vn

🔎 CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

➡️ Kỹ nghệ mô ung thư

➡️ Mô hình động vật bệnh lý

➡️ Nghiên cứu nuôi cấy 3 chiều trên quy mô bioreactor

📚 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu ảnh hương nồng độ một số chất kích kháng lên khả năng tăng hàm lượng solasodine tích lũy trong tế bào cây cà gai leo (Solanum hainanse Hance)”- Tham gia

Đề tài cấp cơ sở: "Tạo mô hình ung thư in vitro trên nguyên tắc kỹ nghệ mô nhằm phát triển các liệu pháp điều trị"- Tham gia

📰 CÔNG BỐ KHOA HỌC

Nguyễn Hữu Thuần Anh, Tôn Nữ Thùy An, Lê Thị Hà Thanh, Võ Thị Viên Dung, Nguyễn Thuần Nho, Đinh Hồng Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Hoàng Lộc (2015) Ảnh hưởng của methyl jasmonate và dịch chiết nấm men lên sinh trưởng và tích lũy solasodine của tế bào cà gai leo (Solanum hainanense Hance). TC Công nghệ sinh học 13(2A): 513-519.

Nguyễn Hữu Thuần Anh, Tôn Nữ Thùy An, Nguyễn Thuần Nho, Võ Thị Viên Dung, Nguyễn Hoàng Lộc (2016). Effect of salicylic acid on the biosynthesis of solasodine in cell suspension culture of Solanum hainanense Hance. Plant Cell Biotechnol. Mol. Biol., 17: 14-20.

Nguyen Thuan Nho, Doan Nguyen Vu, Tran Le Bao Ha, (2018), Generating in vitro solid tumor models on gelatin-alginate scaffolds, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, Vol 60, Number 4, Hanoi, Vietnam.

Đoàn Nguyên Vũ, Nguyễn Thuần Nho, Trần Lê Bảo Hà, Tạo mô hình khối u ung thư ba chiều trên hệ thống Bioreactor (2018), Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học KHTN-ĐHQG TP HCM lần thứ XI, TP Hồ Chí Minh.