ThS. Lê Thị Vĩ Tuyết

01-01-1970

📧 EMAIL: ltvtuyet@hcmus.edu.vn

🔎 CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

➡️ Ứng dụng vật liệu sinh học trong thẩm mỹ, y sinh học tái tạo và công nghệ hỗ trợ sinh sản

📚 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU:

Đề tài cấp Sở KH&CN: “Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng fibrin giàu tiểu cầu (PRF - Platelete rich fibrin) trong điều trị nha chu” - Thành viên

Đề tài cấp Trường: "Khảo sát một số đặc tính của Hydrogel màng ối hướng đến sử dụng làm khung nâng đỡ trong nuôi trưởng thành trứng trong ống nghiệm"

Đề tài cấp Trường: "Tạo mô hình chuột mang hội chứng Asherman hướng tới ứng dụng trong nghiên cứu tái tạo nội mạc tử cung"

Đề tài cấp ĐHQG-HCM: "Nghiên cứu sử dụng Gel Fibrin chứa kháng sinh nhằm ức chế sự hình thành Biofilm vi khuẩn trên bề mặt vật liệu cấy ghép"

Đề tài cấp ĐHQG-HCM: "Chế tạo màng sinh học từ màng tim bò định hướng ứng dụng trong điều trị nha chu và thẩm mỹ"

Đề tài cấp Sở KH&CN: "Tạo ống ghép mạch máu có nguồn gốc dị loại hướng tới ứng dụng trong công nghệ tim mạch"

Đề tài cấp Sở KH&CN: "Thử nghiệm chế tạo màng ghép mạch máu từ màng tim lợn"

Đề tài cấp Sở KH&CN: "Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng fibrin giàu tiểu cầu (PRF-Platelete rich fibrin) trong điều trị nha chu"

Đề tài cấp Sở KH&CN: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cô đặc tiểu cầu lên sự tái tạo nội mạc tử cung"

📰 CÔNG BỐ KHOA HỌC:

Lê Thị Vĩ Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Hoàng Thị Diễm Tuyết, Đỗ Xuân Trường, Trần Lê Bảo Hà (2020). Nghiên cứu thu nhận tế bào và khung ngoại bào từ dây rốn định hướng ứng dụng trong y học tái tạo. Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc, (pp.706-711)

Tuyet Thi Vi Le, Hoang Minh Lam, Ha Le Bao Tran (2019). Efficiency of mechanical force in establishment of asherman's Syndrome mouse models. European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 6(7), 639-645.

Le Thi Vi Tuyet, MSc; Trinh Ngoc Le Van, MSc; Tran Le Bao Ha, PhD (2019). Characteristics of amniotic membrane hydrogel for potential use in assisted reproductive technology. AFOB-Symposium, Singapore.

Lê Thị Vĩ Tuyết, Dương Hoa Xô và Nguyễn Thị Thanh Giang (2019). Nuôi thành thục noãn bò thu nhận từ nang noãn hình thành xoang sớm trong điều kiện in vitro. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Thị Thanh Giang, Lê Thị Vĩ Tuyết và Dương Hoa Xô (2019). Nuôi cấy phức hợp OCG (Oocyte-cumulus-granulosa) được thu nhận từ nang noãn bò giai đoạn hình thành xoang sớm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

Tô Minh Quân, Trịnh Ngọc Lê Vân, Lê Thị Vĩ Tuyết, Lê Quang Trí, Trần Lê Bảo Hà (2019). Khảo sát quy trình tạo xương xốp vô bào bằng tác nhân acetone. Hội nghị khoa học ứng dụng công nghệ sinh – y sinh trong điều trị y khoa lâm sàng.

Trịnh Ngọc Lê Vân, Trần Thị Kim Hằng, Võ Thụy Anh Thư, Lê Thị Vĩ Tuyết, Trần Lê Bảo Hà (2018). Khảo sát tác động của giá thể Hydrogel màng ối đến sự phát triển của nang tiền hốc ở mô hình chuột. Tạp chí Phát triển KH&CN.

Quan To Minh, Thanh Bui Quoc, Van Le Trinh Ngoc, Tuyet Le Thi Vi, Tri Le Quang, Anh Pham Tho Tuan, Ha Tran Le Bao (2018). A suitable protocol to prepare decellularization porcine vessel for cardiovascular surgery. The 7th International Conference in Vietnam on the Development of Biomedical Engineering.

My Thi Ngoc Nguyen, Tuyet Le, Ha Tran (2018). Fabrication of Vascular Patch from Porcine Pericardium. The 7th International Conference in Vietnam on the Development of Biomedical Engineering

Tô Minh Quân, Tạ Phương Hùng, Trịnh Ngọc Lê Vân, Lê Thị Vĩ Tuyết, Trần Lê Bảo Hà (2018). Đánh giá tính tương hợp sinh học của ống ghép động mạch cảnh vô bào trong điều kiện in vivo và in vitro. Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần 4.