TS. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

01-01-1970

📧 EMAIL: ntnmy@hcmus.edu.vn

 Nghiên cứu sinh

🔎 CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

➡️ Chế tạo vật liệu y sinh từ mô khử tế bào

➡️ Kỹ nghệ mô tim mạch

➡️ In ba chiều

📚 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU:

Đề tài cấp Sở KH&CN: "Tạo màng tim vô bào dị loại làm giá thể cho tế bào gốc hướng đến điều trị các bệnh lý tim mạch" - Chủ nhiệm

Đề tài cấp ĐHQG-HCM: "Sử dụng ngà răng người được xử lý làm giá thể cho tế bào gốc tuỷ răng tạo mô dạng ngà" - Thành viên

Đề tài cấp nhà nước: "Nghiên cứu phân lập tế bào gốc từ răng người và ứng dụng tế bào gốc tủy răng sữa tự thân để điều trị răng vĩnh viễn bị tổn thương- Thành viên

Đề tài cấp ĐHQG-HCM: "Chế tạo màng sinh học từ màng tim bò ứng dụng trong điều trị nha chu và thẩm mỹ- Tham gia

Đề tài cấp ĐHQG-HCM: "Thu nhận khung ngoại bào từ mô mỡ người định hướng ứng dụng trong y học tái tạo- Chủ nhiệm

📰 CÔNG BỐ KHOA HỌC:

To Minh Quan, Doan Nguyen Vu, Nguyen Thi Ngoc My, Tran Le Bao Ha, Decellularization of xenogenic bone grafts for potential use as tissue engineering scaffolds, International Journal of Life Science and Medical Research, 4,4,38-45, 2014.

Ha Le Bao Tran, My Thi Ngoc Nguyen, Vu Nguyen Doan, Fabrication and evaluation of human dentin as scaffold for dental pulp stem cells, Tissue engineering and regenerative medicine, 2015, 12(3),1-9.

Dinh Thi Huyen Trang, Nguyen Thi Ngoc My, Pham Tho Tuan Anh, Tran Le Bao Ha, Preparation and characterization of acellular porcine pericardium for cardiovascular surgery, Turkish Journal of Biology, 2016, doi:10.3906/biy-1510-44

Nguyen Thi Ngoc My, Tran Le Bao Ha, Effect of Modified Bovine Pericardium on human Gingival Fibroblasts in vitro, Cells Tissues Organs, Accepted, DOI: 10.1159/000501807