ThS. Phan Thị Hiếu Nghĩa

01-01-1970

📧 EMAIL: phtnghia@hcmus.edu.vn

🔎 CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

➡️ In ba chiều (3D)

📚 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU:

Đề tài cấp Trường: "Tạo tấm xốp từ hydrogel màng ối định hướng ứng dụng trong điều trị bỏng" – Chưa nghiệm thu

📰 CÔNG BỐ KHOA HỌC:

Mai, H.T.N., Phúc, N.H.T., Hiếu, P.H.C., Nghĩa, P.T.H., Kông, L.H., Như, T.T.H., Lê, K., Dũng, H.V., Vy, N.T., Hà, T.L.B. and Hiếu, T.V., (2020). COVID-19: Cơ sở phân tử, xét nghiệm, điều trị và phòng ngừa. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, 4(3), 584-610. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v4i3.907

Phan Thị Hiếu Nghĩa, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Trần Lê Bảo Hà (2019). "Nghiên cứu tạo khung nâng đỡ cho tế bào bằng kỹ thuật in 3D". Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2019 - Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh.