ThS. Lâm Minh Hoàng

01-01-1970

📧 EMAIL: lmhoang@hcmus.edu.vn

🔎 Các hướng nghiên cứu:

➡️ Ứng dụng vật liệu sinh học y sinh học tái tạo và công nghệ hỗ trợ sinh sản

➡️ Mô hình động vật

➡️ Kỹ nghệ mô mạch máu

📚 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU:

Đề tài cấp Trường: "Nghiên cứu thu nhận và đánh giá các đặc tính của huyết tương giàu tiểu cầu của chuột nhắt trắng hướng tới ứng dụng trong công nghệ hỗ trợ sinh sản" - Chủ nhiệm

Đề tài cấp Trường: "Đánh giá tác động của huyết tương giàu tiểu cầu (PRP)  lên khả năng mang thai của chuột bị hội chứng Asherman" - Chủ nhiệm

Đề tài Sở KH&CN: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cô đặc tiểu cầu lên sự tái tạo nội mạc tử cung" - Thành viên

Đề tài cấp ĐHQG: "Nghiên cứu chế tạo màng sinh học ứng dụng trong phẫu thuật tim mạch" - Thành viên

Đề tài cấp Trường: "Nghiên cứu tạo mô hình chuột đái tháo đường type 1 kết hợp độ bỏng độ 2 sâu" - Thành viên

Đề tài cấp Trường: "Nghiên cứu sử dụng DMSO-Trehalose và vi nang Agarose-Alginate trong bảo quản tinh trùng số lượng ít của chuột nhắt trắng" - Thành viên

Đề tài Nhà nước: "Nghiên cứu tạo ống ghép mạch máu đường kính nhỏ bằng hệ thống phản ứng sinh học nhằm ứng dụng trong ghép mạch máu" - Thành viên

📰 CÔNG BỐ KHOA HỌC: 

Le TT, Lam HM, Hoang TT, Tran HL. Experimental evidences for role of gel platelet-rich fibrin in treatment of mouse Asherman syndrome. J App Biol Biotech. 2023;11(5):53-58. DOI: 10.7324/JABB.2023.11506

Lam, H. M., Le, T. T. V., & Tran, H. L. B. (2023). Intrauterine Infusion of Leukocyte Platelet-rich Plasma Enhances Fertility Outcomes in the Murine Model of Asherman's Syndrome. International Journal of Infertility & Fetal Medicine, 14(1), 26-30.

Le T. T. V., Lam H. M., Hoang T. T. D. and Tran H. L. B. (2023), "Platelet-rich plasma as an ideal biomaterial for improving pregnancy of infertility mice", Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 8(3), pp.100571.

Hoang Lam Minh, Tuyet Le Thi Vi and Ha Tran Le Bao, Platelet-rich Plasma Extract promoting Migration of Mouse Bone Marrow Cells, Research Journal of Biotechnology, 2022, 17 (3), 42-47.

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Phan Thị Hiếu Nghĩa, Lâm Minh Hoàng, Nguyễn Thị Diễm Mi, Trần Lê Bảo Hà, Đánh giá khả năng kháng đông máu và hỗ trợ nội mô hóa in vitro của màng tim bò vô bào gia cường có cố định heparin, Science and Technology Development Journal – Natural Sciences, 2022

My NT Nguyen, Hoang M. Lam, Ha LB Tran and Thuy AV Pham, Human bone marrow derived stem cell migration and proliferation upon platelet rich fibrin condition, European journal of Pharmaceutical and medical research, 2020, 7 (1), 08-14.

Tuyet Thi Vi Le, Hoang Minh Lam, Ha Le Bao Tran (2019). Efficiency of mechanical force in establishment of asherman's Syndrome mouse models. European Journal of Pharmaceutical and Medical Research